Thờ Gia Tiên

Tại Sao Trên Bàn Thờ Gia Tiên Có Đến 3 Bát Hương ?

Tại Sao Trên Bàn Thờ Gia Tiên Có Đến 3 Bát Hương ? Nhiều người vẫn hay hỏi chúng tôi câu hỏi : Tại Sao Trên Bàn Thờ Gia Tiên Có 3 Bát Hương ?, Đây là câu hỏi được hỏi nhiều nhất suốt những năm mà chúng tôi kinh doanh buôn bán các sản phẩm thờ cúng Bát Tràng. Hôm nay chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi này cho các bạn đọc gần xa biết thêm thông tin cũng như biết được ý nghĩa của việc thờ cúng và ý nghĩa của 3 Bát Hương Trên bàn thờ gia tiên.         Tại sao Bàn Thờ Gia Tiên có 3 Bát Hương : Đó chính là vì theo quan niệm của cha ông từ xưa đến nay, trên bàn thờ gia tiên sẽ có đến 3 chiếc Bát hương, chiếc bát hương lớn ở giữ sẽ sử […..]