bát hương gia tiên bằng sứ Bát Tràng

Trên bàn thờ gia tiên thờ 1 bát hương thì có sao không?

Lập bàn thờ cúng gia tiên mang ý nghĩa sâu sắc mà bất kỳ gia đình nào cũng phải có. Một câu hỏi đang khiến nhiều người tranh cãi là trên bàn thờ gia tiên thờ 1 bát hương hay mấy bát hương? Không Gian Gốm sẽ giải đáp rõ hơn cho bạn dưới đây: Trên bàn thờ gia tiên thờ 1 bát hương thì có sao không? Thờ cúng đầy đủ trong nhà sẽ có 3 bàn thờ, gồm: Bàn thờ Phật có một bát hương. Bàn thờ Thần Tài – Ông Địa 1 bát hương và bàn thờ gia tiên sẽ có 3 bát hương (tổ tiên, Thần và bà Cô Tổ - Người đại điển kết nối giữa gia tiên và thần linh của mỗi gia đình). Như vậy chúng ta thấy rằng, việc trên bàn thờ gia tiên thờ 1 bát hương là không đủ, điều [.....]