BỘ TRÀ BÁT TRÀNG MEN RÊU BA CHÂN

Bộ trà Bát Tràng men rêu 3 chân 2013-BTBC

Mã sản phẩm: 2013-BTBC

Giá: 300.000