ly sứ Bát Tràng, cốc bát tràng đẹp tại sài gòn
ly sứ Bát Tràng, cốc bát tràng đẹp tại sài gòn
ly sứ Bát Tràng, cốc bát tràng đẹp tại sài gòn
ly sứ Bát Tràng, cốc bát tràng đẹp tại sài gòn

Ly sứ đẹp Bát Tràng ( Ly bầu cao vẽ ) 07

Mã sản phẩm: 1002-CCVT-6

Tên Sản Phẩm          : Cốc Sứ Trắng Cao ( Bầu ) Vẽ tay hoa  và cỏ 3 lá may mắn

Chất Liệu                  : Sứ trắng cao cấp chất lượng, an toàn sức khỏe

Chất Lượng              : Không chì, không kim loại nặng, tuyệt đối an toàn khi sử dụng

Chiều Cao                 : 12 cm

Đường kính đáy       : 6 cm

Đường kính miệng   : 9 cm

Thể tích sản phẩm    : 370 ml

Giá: 55.000