Đồ thờ ống hương

Mã sản phẩm:

Sản phẩm được dùng để đựng hương trên bàn thờ.

Giá: 420.000