Đồ thờ ống hương

420.000

Sản phẩm được dùng để đựng hương trên bàn thờ.