Đồ thờ cúng vẽ tay

/* */
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bát sen thờ S1

  MSP: 1013 - BSS1
  47.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm : Bát sen S1 Chiều Cao        : 12 cmĐường Kính     : 10 cmChất liệu           : Gốm sứ men xanhHọa tiết             : Hoa sen Kĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bát sen thờ S2

  MSP: 1013 - BSS2
  40.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm : Bát sen S2Chiều Cao        : 12 cmĐường Kính     : 6 cmChất liệu           : Gốm sứ men xanhHọa tiết             : Hoa senKĩ Thuật SX          : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ mini 3 chén

  MSP: 1013-MN3
  120.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    :  Bộ ấm thờ mini 3 chén  Đường Kính       :  16 cmChất liệu             : Gốm sứ men xanh thường Họa tiết               : Hoa senKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ mini 5 chén

  MSP: 1013-MN5
  140.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    :  Bộ ấm thờ mini 5 chén  Đường Kính       :  20 cmChất liệu             : Gốm sứ men xanh thường Họa tiết               : Hoa senKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Chóe vẽ tay sen S2

  MSP: 1012-CHS2S
  3.500.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm : Chóe vẽ tay sen S2 Chiều Cao        : 34 cmĐường Kính     : 21 cmChất liệu           : Gốm sứ men xanh cao cấpHọa tiết             : Hoa sen Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Chóe vẽ tay sen S5

  MSP: 1012-CHS5S
  750.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm : Chóe vẽ tay sen S5 Chiều Cao        : 27 cmĐường Kính     : 17 cmChất liệu           : Gốm sứ men xanh cao cấpHọa tiết             : Hoa sen Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Đèn cao vẽ tay-đèn dầu thờ cúng

  MSP: 1012-DC
  750.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm : Đèn cao vẽ tay  Chiều Cao        :  30 cmĐường Kính     : 10 cmChất liệu           : Gốm sứ men xanh cao cấpHọa tiết             : Hoa senKĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Đèn dầu bầu

  MSP: 1013 - DDB
  140.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm : Đèn dầu bầuChiều Cao:  17cmĐường Kính:  4cmChất liệu: gốm sứ men xanhHọa tiết: Hoa senKĩ Thuật SX : Thủ Công vẽ tayXuất sứ : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Đèn dầu vẽ chân dài

  MSP: 1013 - DDVCD
  150.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm : Đèn dầu vẽ chân dàiChiều Cao:  20cmĐường Kính:  8cmChất liệu: gốm sứ men xanhHọa tiết: Hoa senKĩ Thuật SX : Thủ Công vẽ tayXuất sứ : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Đĩa vẽ tay 26

  MSP: 1012-D26
  820.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    :  Đĩa vẽ tay phi 26  Đường Kính       :   26 cmChất liệu             : Gốm sứ men xanh cao cấp Họa tiết               : Hoa senKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Đĩa vẽ tay phi 18
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Đĩa vẽ tay phi 16

  MSP: 1012-D16
  320.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    :  Đĩa vẽ tay phi 16 Đường Kính       :   16 cmChất liệu             : Gốm sứ men xanh cao cấp Họa tiết               : Hoa senKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Đĩa vẽ tay phi 18

  MSP:
  430.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    :  Đĩa vẽ tay phi 18 Đường Kính       :   18 cmChất liệu             : Gốm sứ men xanh cao cấp Họa tiết               : Hoa senKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Đĩa vẽ tay phi 20

  MSP: 1012-D20
  520.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    :  Đĩa vẽ tay phi 20 Đường Kính       :   20 cmChất liệu             : Gốm sứ men xanh cao cấp Họa tiết               : Hoa senKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Đĩa vẽ tay phi 24

  MSP: 1012-D24
  750.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    :  Đĩa vẽ tay phi 24  Đường Kính       :   24 cmChất liệu             : Gốm sứ men xanh cao cấp Họa tiết               : Hoa senKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • HŨ S3
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Hũ S1

  MSP: 1013 - HS1
  90.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    :  Hũ vẽ tay S1  Chiều Cao           : 12  cmĐường Kính       :  10 cmChất liệu             : Gốm sứ men xanh cao cấp Họa tiết               : Hoa senKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Hũ S2

  MSP: 1013 - HS2
  70.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    :  Hũ S1   Chiều Cao           :  10  cmĐường Kính       :   8  cmChất liệu             : Gốm sứ men xanh cao cấp Họa tiết               : Hoa senKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • HŨ S1
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Hũ S3

  MSP: 1013-HS3
  50.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    :  Hũ vẽ tay S3   Chiều Cao           :  10 cmĐường Kính       :  6 cmChất liệu             : Gốm sứ men xanh cao cấp Họa tiết               : Hoa senKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Kỷ 3 vẽ tay nhỏ
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Kỷ 3 vẽ tay nhỏ

  MSP: 1013-K3N
  60.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    : Kỷ 3 vẽ tay nhỏChất liệu             : Gốm sứ men xanhHọa tiết               : Cành đàoKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Kỷ 3 vẽ tay to
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Kỷ 3 vẽ tay to

  MSP: 1013-K3T
  70.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    : Kỷ 3 vẽ tay toChất liệu             : Gốm sứ men xanhHọa tiết               : Cành đàoKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Kỹ 5 vẽ tay
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Kỹ 5 vẽ tay 1013-KY5

  MSP: 1013-KY5
  90.000
  Mua hàng
  Kỹ 5 vẽ tay   THÔNG SỐ SẢN PHẨM Cao đế kỷ    :    4cm Rộng đế kỷ :   19cm Cao ly kỷ      :  4cm Đường kính ly kỷ 4,5cm.
 • Kỷ 5 vẽ tay to
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Kỷ 5 vẽ tay to

  MSP: 1013-K5T
  100.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    : Kỷ 5 vẽ tay toChất liệu             : Gốm sứ men xanhHọa tiết               : Rồng vờn mâyKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Lọ đùi đế lam s2
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Lọ đùi đế lam s2 1013-LDDLS2

  MSP: 1013-LDDLS2
  110.000
  Mua hàng
  Lọ đùi đế lam s2   THÔNG SỐ SẢN PHẨM Cao lọ              : 26cm Đường kính lọ : 12cm
 • Lọ đùi đế nổi S2
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Lọ đùi đế nổi S2 1013-LDDNS2

  MSP: 1013-LDDNS2
  375.000
  Mua hàng
  Lọ đùi đế nổi S2   THÔNG SỐ SẢN PHẨM Cao lọ : 28cm Đường kính lọ 12cm
 • Lọ hoa vẽ tay rồng H38
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Lọ hoa vẽ tay rồng H38

  MSP: 1012-LHH38R
  950.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm : Lọ hoa vẽ tay vẽ rồng H38 Chiều Cao        : 40 cmĐường Kính     : 20 cmChất liệu           : Gốm sứ men xanh cao cấpHọa tiết             : Hình Rồng Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Lọ lươn miệng s3
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Lọ lươn miệng s3 1013-LLMS3

  MSP: 1013-LLMS3
  80.000
  Mua hàng
  Lọ lươn miệng s3     THÔNG SỐ SẢN PHẨM Cao lọ 21 cm Đường kính 10cm  
 • lọ miệng loe S2
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Lọ miệng loe S2

  MSP: 1013-LHMLOES2
  440.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm : Lọ miệng loe S2Chiều Cao:  18 cmĐường Kính: 32 cmChất liệu: Gốm sứ men xanhHọa tiết: Sen CáKĩ Thuật SX : Thủ Công vẽ tayXuất sứ : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Lọ phích S1
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Lọ phích S1 1013-LPS1

  MSP: 1013-LPS1
  180.000
  Mua hàng
  Lọ phích S1   THÔNG SỐ SẢN PHẨM Cao lọ 27cm Đường kính lọ 11cm  
 • Lọ tỏi vẽ rồng
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Lọ tỏi vẽ rồng

  MSP: 1012-VTR
  6.500.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm :Lọ Tỏi Vẽ Rồng Chiều Cao        : Đường Kính     : Chất liệu           : Gốm sứ men xanh vẽ kỷHọa tiết             : Hoa ,rồngKĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Mâm bồng phi 21 không chân

  MSP: 1013-MBP21KC
  150.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    :  Mâm bồng không chân phi 21Đường Kính       :   21 cmChất liệu             : Gốm sứ men xanh Bát Tràng  Họa tiết               : Hoa senKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Mâm bồng phi 24 không chân

  MSP: 1013-MBP24KC
  170.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    :  Mâm bồng không chân phi 24Đường Kính       :   24 cmChất liệu             : Gốm sứ men xanh Bát Tràng  Họa tiết               : Hoa senKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mâm bồng phi 27
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Mâm bồng phi 27 1013-MBP27

  MSP: 1013-MBP27
  260.000
  Mua hàng
  Mâm bồng phi 27   THÔNG SỐ SẢN PHẨM Cao đĩa 6cm Đường kính đĩa 27cm
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Mâm bồng phi 27 không chân

  MSP: 1013-MBP27KC
  250.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    :  Mâm bồng không chân phi 27Đường Kính       :   27 cmChất liệu             : Gốm sứ men xanh Bát Tràng  Họa tiết               : Hoa senKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Mâm bồng phi 30 không chân

  MSP: 1013-MBP30KC
  320.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    :  Mâm bồng không chân phi 30 Đường Kính       :   30 cmChất liệu             : Gốm sứ men xanh Bát Tràng  Họa tiết               : Hoa senKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Mâm bồng phi 35 không chân

  MSP: 1013-MBP35KC
  520.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    :  Mâm bồng không chân phi 35Đường Kính       :   35 cmChất liệu             : Gốm sứ men xanh Bát Tràng  Họa tiết               : Hoa senKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • mâm bồng đựa hoa quả thờ có đế chân
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Mâm bồng vẽ tay S1

  MSP: 1012-MBS1
  1.400.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    :  Mâm bồng vẽ tay S1  Chiều Cao           :  9 cmĐường Kính       :  30 cmChất liệu             : Gốm sứ men xanh cao cấp Họa tiết               : Hoa senKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • mâm bồng đựa hoa quả thờ có đế chân
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Mâm bồng vẽ tay S2

  MSP: 1012-MBS2
  1.200.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    :  Mâm bồng vẽ tay S2  Chiều Cao           :  26 cmĐường Kính       :  8 cmChất liệu             : Gốm sứ men xanh cao cấp Họa tiết               : Hoa senKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • mâm bồng đựa hoa quả thờ có đế chân
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Mâm bồng vẽ tay S3

  MSP: 1013-MBS3
  750.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    :  Mâm bồng vẽ tay S3  Chiều Cao           :  24 cmĐường Kính       :  8 cmChất liệu             : Gốm sứ men xanh cao cấp Họa tiết               : Hoa senKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • mâm bồng đựa hoa quả thờ có đế chân
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Mâm bồng vẽ tay S4

  MSP: 1012-MBS4
  550.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm    :  Mâm bồng vẽ tay S3  Chiều Cao           :  20 cmĐường Kính       :  7 cmChất liệu             : Gốm sứ men xanh cao cấp Họa tiết               : Hoa senKĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tayXuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Nậm bầu S4
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Nậm bầu S4 1013-N2BS4

  MSP: 1013-N2BS4
  70.000
  Mua hàng
  Nậm bầu S4     THÔNG SỐ SẢN PHẨM Cao nậm : Đường kính nậm: 
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Nậm rượu 2 bầu S2

  MSP: 013-N2BS2
  140.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm : Nậm rượu 2 bầu S2 Chiều Cao        : 22 cmĐường Kính     : 11 cmChất liệu           : Gốm sứ men xanh Họa tiết             : Rồng PhượngKĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Nậm rượu vẽ tay 2 bầu S1

  MSP: 1012-NR2B
  350.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm : Nậm rượu vẽ tay 2 bầu Chiều Cao        : 25 cmĐường Kính     : 12 cmChất liệu           : Gốm sứ men xanh Họa tiết             : Hoa sen Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Ống hương đại

  MSP: 013 - OHD
  120.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm : Ống hương đại Chiều Cao        : 24cmĐường Kính     : 11cmChất liệu           : Gốm sứ men xanhHọa tiết             : HoaKĩ Thuật SX          : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Ống hương đại
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Ống hương đại 1013-OHD

  MSP: 1013-OHD
  120.000
  Mua hàng
  Ống hương đại   THÔNG SỐ SẢN PHẨM Cao ống :                 24 Đường kính ống:   10  
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Ống hương S1

  MSP: 1013 - OHS1
  100.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm : Ống hương S1 Chiều Cao        : 21 cmĐường Kính     : 9 cmChất liệu           : Gốm sứ men xanhHọa tiết             : HoaKĩ Thuật SX          : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Ống hương S2

  MSP: 1013 - OHS2
  80.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm : Ống hương S2 Chiều Cao        : 18 cmĐường Kính     : 8 cmChất liệu           : Gốm sứ men xanhHọa tiết             : HoaKĩ Thuật SX          : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Ống vẽ tay S1

  MSP:
  450.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm : Ống hương vẽ tay S1 Chiều Cao        : 28 cmĐường Kính     : 9 cmChất liệu           : Gốm sứ men xanh cao cấpHọa tiết             : Hoa sen Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Hướng dẫn cách treo ảnh thờ ông bà đúng phong thủy nhất
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Ống vẽ tay S2

  MSP: 1012-OHS2
  400.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm : Ống hương vẽ tay S1 Chiều Cao        : 21 cmĐường Kính     : 11 cmChất liệu           : Gốm sứ men xanh cao cấpHọa tiết             : Hoa sen Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Ống vẽ tay S3

  MSP:
  350.000
  Mua hàng
  Tên Sản phẩm : Ống hương vẽ tay S3 Chiều Cao        : 17 cmĐường Kính     : 8 cmChất liệu           : Gốm sứ men xanh cao cấpHọa tiết             : Hoa sen Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội