Sứ trang trí Bát Tràng trăng khuyết 401TK

-

Thông tin chi tiết :

Chất liệu: Sứ Bát Tràng

Kích thước: H 25cm

 

140.000