Lộc bình mai vàng men rạn đắp nổi

Lộc bình men rạn

-