Đồ thờ ống hương

-

Sản phẩm được dùng để đựng hương trên bàn thờ.

420.000