Đồ thờ – chóe s2

-

Sản phẩm được dùng để trưng bày trong phòng khách, phòng thờ…