Đồ thờ – Lọ vuông tứ cảnh

-

Sản phẩm được dùng để trưng bày trong phòng khách, phòng thờ…