bày trí bàn thờ gia tiên

Bát hương bọc đồng men rạn

-

Sản phẩm được dùng để cắm chân hương

900.000