Dân đồ thờ lên chùa - Bát Hương thờ bát tràng

Bát hương đồ thờ men rạn phi 14 1011-BH14

-

520.000