Nên dùng tro rơm hay cát để bốc bát hương

Bát hương lộc phát 12

-

140.000