Ống hương thẳng đồ thờ men rạn S3

Ống hương thẳng đồ thờ men rạn S3 1011-OHTS3

-

260.000

Ống hương thẳng đồ thờ men rạn S3

 

Ống hương thẳng đồ thờ men rạn S3
</span> <span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 18pt;">Ống hương thẳng đồ thờ men rạn S3</span>

 

THÔNG SỐ SẢN PHẨM:

Cao ống 18cm

Đường kính 8 cm

Comments

Bình luận

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ống hương thẳng đồ thờ men rạn S3 1011-OHTS3”