Ống hương loe đồ thờ men rạn

Ống hương loe đồ thờ men rạn S1 1011-OHLS1

-

400.000

Ống hương loe đồ thờ men rạn

 

Ống hương loe đồ thờ men rạn
</span> <span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 18pt;">Ống hương loe đồ thờ men rạn</span>

 

THÔNG SỐ SẢN PHẨM:

Cao ống 24cm
Đường kính 11,5 cm

Comments

Bình luận

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ống hương loe đồ thờ men rạn S1 1011-OHLS1”