Đĩa vuông vếch S2

Đĩa vuông vếch S2 10016-VVS2

-

100.000

Đĩa vuông vếch S2

Đĩa vuông vếch S2
</span> <span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 18pt;">Đĩa vuông vếch S2</span>

 

THÔNG SỐ SẢN PHẨM:

Dài cạnh 13cm

Sâu lòng đĩa: 0,3cm

 

Comments

Bình luận

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đĩa vuông vếch S2 10016-VVS2”