Đĩa sâu lòng s2 10016-DTSLS2

-

190.000

Đĩa sâu lòng s2

Đĩa sâu lòng s2
</span> <span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 18pt;">Đĩa sâu lòng s2</span>

 

 

THÔNG SỐ SẢN PHẨM:

Sâu lòng đĩa: 3cm

Đường kính đĩa: 24cn

Comments

Bình luận

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đĩa sâu lòng s2 10016-DTSLS2”