Đĩa phi 23 cá đàn

Đĩa phi 23 cá đàn 10015-D23

-

150.000

Đĩa phi 23 cá đàn

 

Đĩa phi 23 cá đàn
</span> <span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 18pt;">Đĩa phi 23 cá đàn</span>

THÔNG SỐ SẢN PHẨM :

Đường kính đĩa 23cm

Sâu lòng đĩa 1,5 cm

Comments

Bình luận

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đĩa phi 23 cá đàn 10015-D23”