Đĩa phi 20 cá đàn

Đĩa phi 20 cá đàn 10015-D20

-

130.000

Đĩa phi 20 cá đàn

 

Đĩa phi 20 cá đàn
</span> <span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 18pt;">Đĩa phi 20 cá đàn</span>

 

THÔNG SỐ SẢN PHẨM:

Đường kính đĩa: 20cm

Sâu lòng đĩa : 1,2cm

Comments

Bình luận

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đĩa phi 20 cá đàn 10015-D20”