Đĩa phi 14 cá đàn

Đĩa phi 14 cá đàn 10015-D14

-

70.000

Đĩa phi 14 cá đàn

 

Đĩa phi 14 cá đàn
</span> <span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 18pt;">Đĩa phi 14 cá đàn</span>

THÔNG SỐ SẢN PHẨM:

Đường kính đĩa: 14cm

sâu lòng 1,2 cm

 

 

Comments

Bình luận

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đĩa phi 14 cá đàn 10015-D14”