Đĩa bầu dục cá đàn S1

Đĩa bầu dục cá đàn S1 10015-DBDS1

-

310.000

Đĩa bầu dục cá đàn S1

 

Đĩa bầu dục cá đàn S1
</span> <span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 18pt;">Đĩa bầu dục cá đàn S1</span>

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

DÀI ĐĨA 34CM

RỘNG ĐĨA 22CM

SÂU LÒNG ĐĨA 2CM

 

Comments

Bình luận

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đĩa bầu dục cá đàn S1 10015-DBDS1”